image

zakladatelka projektu Artenit

Bc. Kateřina Stone

Vystudovala jsem arteterapii –⁠ psychologii na JU v Českých Budějovicích. Kromě sebezkušenosti a tvroby v ateliéru jsem si za dobu studia mohla vyzkoušet různé přístupy v arteterapii a také stáže. Zároveň jsem absolvovala různá školení a přístupy ke klientům.

Věnuji se také vlastní výtvarné tvorbě a ráda ukazuji že používat výtvarno jako další jazyk je cesta pro každého, kdo zacítí touhu ji zkusit.

Jsem členkou české arteterapeutické asociace. Najdete mě také na www.katerinastone.cz a @umenispresahem

Kontaktujte nás:

Email: artenitatelier@gmail.com

Artenit 2023